• 11 «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • » 01
2009.08
22
(Sat)

life 

zj.jpg

  人在顺从里逐渐变得漠然而迟钝, 世事依然是纷扰的触角,
  尖锐地指出你的每一处自私
  责问升起时你已无从弥补, 无从偿还
  当你能够用足够冷漠的双眼去审视, 你将获得最完整的真实吗
  你还能够在夏日午后来往的人与风景里试探你曾憧憬的表象吗
  你还没放弃却已接近放弃,
  那些周密的考量 自如的迎往 圆滑完满的世故
  并不是你的天赋
  也不是我的天赋

留言

发表留言

只对管理员显示

引用

http://snakemo.blog126.fc2blog.us/tb.php/10-8a597322

 | 主页 | 
♥、Record
♥、Calendar
11 | 2018/12 | 01
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
♥、About

Ok-jin

Author:Ok-jin
我们真得要过了很久很久,
才能够明白自己真正怀念的,
到底是怎样的人,怎样的事。

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
SHINee/2PM/FTIsland
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

‖链接LOGO‖♥、Music
♥、Article
♥、Message
♥、Memory
♥、Category
♥、Say
♥、Logo Link

My CP 

凌妹妹 

慕慕 

阿叉叉 

99 

阿月月 

残哥哥 

囧落 

初夏君 

雨仔 

阳 

面条妹妹 

JQ落 

独一君 

ciez 

颜酱 

小希 

漾 

crescen_t 

丹 

♥、Link
♥、Love Link

珉时刻。Mr.♥♥♥珉时刻

Oh!耶稣♥♥♥Oh!耶稣

全天候♥♥♥全天候